AKO FUNGUJE

ČO ROBÍ S VODOU INTELIGENTNÁ FĽAŠA?

Ak nalejete vodu z kohútika, alebo inú tekutinu, do Inteligentnej fľaše, mení sa jej molekulárna štruktúra a vibrácie do takého stavu, ktorý je pre človeka aj rastliny najprospešnejší. Deje sa to cez unikátny informačný štítok umiestnený na fľaši,  ktorý vodu informuje vysielaním viac ako 450 tisíc pozitívnych informácií (pozitívnych vibrácií), ako sú mantry, melódie, citáty, modlitby, svetlo, čísla, farby... Takto oživená zdravá voda je jemnejšia, lepšie chutí a harmonizuje vaše telo. 

Za geniálnou TP technológiou informačného štítku na fľaši je viac ako 30 rokov vedeckého výskumu slovinského vynálezcu a inovátora Viliho POZNIKA. Technológia TP je súčasťou vedeckej oblasti, ktorá bola označená ako „technológia tretieho tisícročia“. Technológia TP Poznik pracuje s oblasťami fyzikálnej medicíny a informačných technológií, ktoré prichádzajú z kvantovej fyziky. 

Tento výskum vychádza z toho, že všetko vo vesmíre má vibrácie, vlny a to zahŕňa aj živé organizmy. Energia každého živého tvora je jedinečná, rovnako ako odtlačky prstov sú jedinečné pre každého jednotlivca. Každá látka vydáva svoje vlastné informácie, jemné vibrácie. Homeopatia a bio-energia fungujú na základe tohto princípu. Zatiaľ čo informácie v látkach, ktoré obsahujú homeopatické lieky, sa môžu preukázať ako funkčné, nemusí to byť prípad samotných látok. Pomocou špeciálneho zariadenia môžu byť tieto veľmi jemné vibrácie v rámci látok zachytené, uskladnené a určené na špecifické použitie. Informácie môžu byť "vytlačené" do rôznych materiálov: sklo, kov, plast ... Informácie sa už viac ako polstoročie prekladajú do čísel.

Prostredníctvom presnej implementácie TP technológie sa dajú špecifické informácie o energii (vibrácie) vybrať, zväčšiť, alebo odtlačiť. Informácie sú vytlačené v číslach, pričom každé číslo obsahuje stovky informácií. Technológia TP dokáže ovplyvniť látku (vodu, vzduch ...) tak, aby prinášala prospech v oblastiach našej pohody, nálady a zdravia. Informačný proces neutralizuje negatívnu radiáciu a informačnú kontamináciu, ktorá je na rozdiel od kvantifikovateľného chemického znečistenia ešte nevnímateľná.

Profesor fyziky a vedec Dr. Yuri Yatsko ďalej vysvetľuje: "Všetko má určitú vibráciu. Vibrácie sa dajú zaznamenávať a prenášať na iný objekt." Technológia, ktorá to umožňuje, nie je nová; bola vyvinutá v predchádzajúcom storočí. Používa zariadenie nazývané Chembuster, ktoré dokáže prenášať informácie bez obmedzenia. Môže sa použiť na prenos myšlienok, želaní a dokonca aj účinnosti liekov.“

 

ČO DOKÁŽE VODA Z INTELIGENTNEJ FĽAŠE